Ontslag Advocaat in Alkmaar

Zoekt u een Ontslag advocaat in Alkmaar, Tanger Advocaten uit Ijmuiden is de juiste partij voor de gehele regio Noord-holland Noord.

Arbeidsrecht wordt bij Tanger Advocaten op gespecialiseerd niveau beoefend. Als één van de weinige grotere advocatenkantoren in de omgeving van Alkmaar heeft Tanger Advocaten alle beschikbare kennis op het gebied van het arbeidsrecht. Bij Tanger Advocaten vindt u dé arbeidsrechtspecialist.

Tanger Advocaten is werkzaam op het gebied van het CAO recht, Aanpassing Arbeidsduur (recht op deeltijd, part time), de Wet verbetering Poortwachter (reïntegratie, arbeidsongeschiktheid), de Werkloosheidswet, de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet Arbeid en Zorg (ouderschapsverlof), Arbeidsomstandigheden en nog veel meer arbeidsrechtelijke terreinen.

Of het nu gaat om ontslag, reïntegratie, arbeidsongeschiktheid of het beoordelen en opstellen van een arbeidsovereenkomst of concurrentie/relatiebeding. Wij kennen de argumenten van werkgevers en werknemers.

Wij onderhandelen namens u over ontslagvergoedingen (gouden handdruk, golden parachute, beëindigingsvergoeding, kantonrechtersformule) op individueel of collectief niveau. Daarnaast zitten wij met vakbonden om de tafel om voor een werkgever een sociaal plan te bereiken, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie door slechte bedrijfseconomische omstandigheden, ter voorbereiding op een CWI procedure of een procedure bij de kantonrechter.

Maar wij onderhandelen ook voor één partij. Soms zelfs met een bemiddelaar (mediator). En als onderhandelen niet lukt deinzen we niet terug voor een procedure. Een verweer of vordering in kort geding tot loondoorbetaling bij ontslag op staande voet bijvoorbeeld.

De kracht van Tanger ligt in een snelle en duidelijke advisering. Zodat u weet waar u aan toe bent.

U kunt altijd bellen voor een volledig vrijblijvende afspraak met ons. Het 1ste gesprek om kennis te maken is kosteloos.